Wednesday, December 21, 2005

H. B. PAKSOY Copyright 1993

H. B. PAKSOY TURK TARIHI, TOPLUMLARIN MAYASI, UYGARLIK (Izmir: Mazhar Zorlu Holding, 1997) Kultur Sanat Yayini. 165 sayfa. ISBN 975-96079-0-5 USA LIBRARY OF CONGRESS ACCESSION: 39322501 AUTHOR: Paksoy, H. B., 1948- TITLE: Turk tarihi toplumlarin mayasi ve uygarlik / PLACE: Izmir [Turkey] :PUBLISHER: Mazhar Zorlu Holding, Kultur Sanat Yayini, YEAR: 1997 PUB TYPE: Book FORMAT: vi, 165 p. ; 22 cm. NOTES: Includes bibliographical references History of the Turkish origin and civilization. ISBN: 9759607905ALT TITLE: Turk tarihi toplumlarin mayasi uygarlik Copyright 1993 H. B. Paksoy TURK TARIHI, TOPLUMLARIN MAYASI, UYGARLIK kitabinin butun yayin haklari, Bern-Isvicre uluslararasi Copyright anlasmalari uyarinca, H. B. Paksoy adina ABD Kongre Kutuphanesi Copyright kutugune kayitlidir.